Activiteiten en Actualiteiten

Interview met de voorzitter van het SBF

 

Het ontstaan van SBF

De Wet

De Wet houdende instelling van het Suriname Business Forum (Wet Suriname Business Forum) is op 18 oktober 2006 getekend door President R.R. Venetiaan met als doel een kansrijk ondernemersklimaat in Suriname te creeren. Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke steunpilaar voor de Surinaamse economie. Ondernemers durven risico's te nemen en creeren banen. Daarom moeten ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd worden door onduidelijk of inefficient beleid. Internationale veranderingen hebben enorme invloed op de kaders waarbinnen het Surinaams bedrijfsleven moet functioneren, dat vraagt om flexibiliteit. Het SBF zal zich in 2023 sterk maken voor een klimaat waarin Surinaamse ondernemers de kans krijgen om te groeien. Groei betekent meer banen en meer welvaart. Door samen te werken bereiken wij meer!

Taakstelling

Het SBF heeft tot taak: het opzetten van een permanent platform voor dialoog tussen de private en publieke sector in een Publiek-Private Partnerschap; het treden in dialoog en samenwerking met de overheid en andere actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Lokale Private Sector. het aangaan van samenwerkingsverbanden met soortgelijke instellingen en/of donororganisaties in binnen- en buitenland; het garanderen van good governance bij het Suriname Business Development Center (SBC); dat als werkarm van het SBF functioneert; het scheppen van gunstige voorwaarden ter ontwikkeling van de Lokale Private Sector, onder andere door middel van: het opstellen c.q. voortdurend actualiseren van een nationale strategie voor de ontwikkeling van de Lokale Private Sector; het coördineren bij de uitvoering van deze nationale strategie; het opzetten van mechanismen ter identificatie van ontwikkelingssectoren met hoge prioriteit; 6. het verrichten van alle andere activiteiten die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de Lokale Private Sector.

Het bestuur

Het bestuur van het Suriname Business Forum wordt gevormd door: De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven De Associatie van Surinaamse Fabrikanten De Kamer van Koophandel en Fabrieken Ravaksur De Anton De Kom Universiteit De Vereniging van Economisten in Suriname Het Ministerie van Financien Het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie Het Ministerie van Justitie en Politie Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Kernwaarden SBF

Kernwaarden van het SBF/SBC zijn: Integriteit Respect Accountability Commitment Transparantie Vertrouwen

De primaire focus van het SBF bestuur gaat uit naar de creatie van duurzame werkgelegenheid en duurzaam ondernemerschap in de volgende sectoren: ICT Agroprocessing Toerisme Business Process Outsourcing

Contact us

 

Any questions?

Call us +597 8184065 / +597 8520258

Or send your question to info@sbc.sr

C/o Zorghotel - Anton Drachtenweg 68 – 1st Floor, Paramaribo, SURINAME